Quizy wiedzy

Quiz o Europie. Czy znasz tę część świata?

W maju 2004 roku Polska stała się częścią Unii Europejskiej. Mówiło się wówczas popularnie „jesteśmy w Europie”! Oczywiście nie do końca prawidłowo, bo gdzie byliśmy wcześniej, jeśli nie w Europie…?

Abstrahując jednak od kwestii semantycznych, data sama w sobie jest niesłychanie ważna, wyznacza bowiem moment istotnego przełomu dla kraju, który najpierw na dobrze ponad sto lat zniknął z mapy w wyniku rozbiorów, potem po ciężkiej wojnie odzyskał niepodległość, ponownie dostał się pod okupację i przeżył tragedię drugiego światowego konfliktu, a przez kolejne kilkadziesiąt lat pozostawał ograniczony totalitarnym systemem komunistycznym.

Nic dziwnego, że na Europę patrzy się dzisiaj nieco inaczej, pod kątem bardziej globalnym, od strony jej wpływu na wewnętrzne funkcjonowanie danego państwa, w naszym przypadku Polski. Quiz o Europie pozwala zatem sprawdzić, na jakim poziomie kształtuje się nasza wiedza o tej części świata, wiedza, którą jako mieszkańcy państwa należącego do Unii Europejskiej i pozostającego w ścisłych zależnościach z innymi krajami tej struktury zdecydowanie powinniśmy mieć.