Quizy wiedzy

Egzamin ósmoklasisty. Czy zdasz z języka angielskiego?

Egzamin ósmoklasisty jest poważnym – w zasadzie pierwszym tak poważnym – sprawdzianem wiedzy dla uczniów szkół podstawowych. Przechodzą oni wówczas oficjalnie test umiejętności nabyty przez wszystkie lata realizowania wymaganej podstawy programowej.

Do 2021 roku egzamin obejmuje w sumie trzy przedmioty – język polski, matematykę i wybrany język nowożytny. W kolejnych latach pojawi się również czwarty przedmiot: do wyboru fizyka, chemia, biologia, historia albo geografia. Nie można korzystać z kalkulatorów ani słowników, uczeń polega wyłącznie na swojej wiedzy i odpowiednim przygotowaniu.

Dlatego dobrze jest przed takim chrztem bojowym trochę poćwiczyć, rozwiązując próbne testy. Egzamin ósmoklasisty angielski pozwoli się bliżej zorientować w zakresie wymagań obowiązujących na sprawdzianie z języka angielskiego. Podchodzący do niego uczeń musi sprawnie operować słownictwem, rozumieć tekst pisany i ze słuchu, umieć posłużyć się angielskimi sformułowaniami w konkretnych sytuacjach i dawać sobie radę z praktycznym zastosowaniem języka.