Quizy wiedzy

Quizy o koniach, cudownych zwierzętach

Każdy wielbiciel koni nie ma żadnych wątpliwości: to wyjątkowe zwierzęta. Tworzenie z nimi więzi jest prawdziwym przywilejem, chociaż wymaga wysiłku i wykształcenia nowych dróg myślenia. Zdecydowanie się to jednak opłaca – satysfakcja jest niezmierzona.

Dzięki koniom można doświadczać bliskości, zaufania, zrozumieć, co oznacza wzajemne poleganie na sobie. Ćwiczyć się w samodyscyplinie, w organizacji, w planowaniu czynności. Rozwija się poczucie odpowiedzialności i obowiązku. Jednocześnie za pośrednictwem konia, dzięki obcowaniu z nim zaczynamy w inny sposób myśleć o wolności i niezależności. Dostrzegamy, jak wiele jest wokół nas niewielkich nawet elementów, którymi można się cieszyć. Odzyskujemy niemal dziecięcą radość życia.

Jak pokazują quizy o koniach, wiąże się z tym również potężna wiedza do opanowania – dotycząca końskiej psychologii, typologii, pielęgnacji, użytkowania, zapewnienia dobrostanu, żywienia, troski w chorobie. Każdy zwierzęcy przyjaciel polega na nas, naszej odpowiedzialności, uczuciu i zaangażowaniu. To jednak, co dostajemy w zamian za nasz wysiłek, jest absolutnie bezcenne.