Quizy wiedzy

Egzamin ósmoklasisty. Jak sobie poradzisz z matematyką?

Podczas rozwiązywania egzaminu ósmoklasisty nie ma za bardzo jak liczyć na żadną pomoc z zewnątrz. Nawet wsparcie w postaci słowników czy kalkulatorów nie wchodzi w grę. Trzeba mieć dobrze utrwaloną wiedzę, żeby sobie z tym wyzwaniem odpowiednio poradzić!

Egzamin odbywa się w kwietniu i trwa łącznie trzy dni. Jeśli z jakichś powodów (np. zdrowotnych) uczeń nie może do niego przystąpić, drugą możliwość otrzymuje w czerwcu. Egzamin ósmoklasisty matematyka odbywa się drugiego dnia, po języku polskim, a przed językiem nowożytnym. Można spodziewać się zarówno pytań otwartych, jak i zamkniętych, dlatego dobrze jest przećwiczyć kilka rodzajów zadań.

Mierzący się z egzaminem z matematyki na pewno powinni odświeżyć znajomość z Pitagorasem i jego twierdzeniem, nauczyć się podstawowych wzorów i ich przekształceń, pozwalających na wyliczenie niewiadomej, zapoznać się z zakresem materiału dotyczącym planimetrii, a także wrócić pamięcią nie tylko do potęgowania i pierwiastkowania, ale też zapisywania cyfr rzymskich. Ćwiczenie czyni mistrza, a testy próbne na pewno pomogą w osiągnięciu mistrzostwa.