Quizy geograficzne Quizy wiedzy

Czy bezbłędnie rozwiążesz quiz o Europie?

W 2004 roku Polska uroczyście wstąpiła w struktury Unii Europejskiej na mocy ateńskiego traktatu akcesyjnego. Popularnie mówiło się, że „weszliśmy do Europy”, wraz z Cyprem, Czechami, Słowenią, Estonią, Litwą, Łotwą, Węgrami, Słowacją i Maltą.

Jednak to utarte powiedzenie jest samo w sobie krzywdzące – przecież wcześniej również należeliśmy do Europy i mogliśmy się nazywać Europejczykami.

Człowiek, który stale dąży do rozwoju swojej wiedzy i ma ambicje, by uważać się za kogoś wszechstronnego i obytego, nie powinien ograniczać się do ciasnej perspektywy własnego podwórka. Jako mieszkaniec Europy powinien wiedzieć o Starym Kontynencie jak najwięcej. Pewnie, że nie da się wiedzieć wszystkiego, to przecież ogrom wiedzy. Rozwiązując quiz o Europie możemy się jednak spodziewać pytań wykraczających poza standardową, powszechnie utrwaloną wiedzę.

Quiz o Europie może przetestować naszą orientację w odniesieniu do takich kwestii, jak przebieg granic, najważniejsze zabytki i wydarzenia historyczne, a nawet muzyka, kultura popularna czy kulinaria. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się jakiś ukryty na krańcach pamięci okruch wiedzy. Dlatego warto je gromadzić – jak na prawdziwego Europejczyka przystało.