Quizy o książkach

Testy z lektur szkolnych – by czytało się lepiej

Ile uczniów, tyle różnych perspektyw. Niektórzy czerpią przyjemność z czytania lektur i dobrze zapamiętują nawet najbardziej zawiłe meandry fabuły. Innych obowiązkowe zadania czytelnicze nużą i próbują ich za wszelką cenę uniknąć. Niemniej jedno wydaje się pewne: klasykę literatury po prostu wypada znać, przynajmniej w zarysach.

Poza tym nie ma sensu skreślać danej książki tylko dlatego, że figuruje na liście lektur. Jeśli dać jej szansę, może okazać się niespodziewanie fascynująca i wciągająca. Oczywiście jednak nie zawsze tak jest – przeczytanie pewnych dzieł literackich wymaga wiele wysiłku intelektualnego, czy to z uwagi na język, którym je napisano, czy z uwagi na styl, czy wreszcie mocne osadzenie w dawnej rzeczywistości.

Wtedy dużo trudniej przyswoić sobie fabułę i wszystko zapamiętać, nawet przy uważnym zgłębianiu tematu. Szczęśliwie z pomocą przychodzą testy z lektur szkolnych, które porządkują wiedzę, pozwalają w przejrzysty sposób powtórzyć materiał, przypomnieć sobie bohaterów, łączące ich relacje i zależności, a czasami również tło historyczne. Rozwiązanie takiego testu to dobra powtórka przed szkolnym sprawdzianem i bardzo pomaga w utrwaleniu sobie szczegółów obowiązkowej lektury.