Quizy wiedzy

Quiz wiedzy o Polsce. Sprawdź, ile wiesz!

W X wieku wcześniej prowadzące koczowniczy tryb życia plemiona Polan zaczęły organizować się w osiadłą strukturę, łącząc się pod przewodnictwem książąt z dynastii Piastów. Ostatecznie zebrał je w ręku Mieszko I, któremu zawdzięczamy przełomowe wydarzenie w postaci chrztu Polski.

Takie były początki polskiej państwowości. Już za czasów następcy Mieszka I, pierwszego koronowanego króla – Bolesława Chrobrego, Polska wyrastała na liczącego się na arenie międzynarodowej gracza. Cesarz Otton III szukał w niej sojusznika w budowaniu zjednoczonej chrześcijańskiej Europy. Potem przyszły oczywiście kryzysy, często związane z wewnętrznymi konfliktami i słabością władców, ale również z zewnętrznymi najazdami i sporami o strategicznie istotne miejsca, jak na przykład Pomorze.

Szczyt potęgi przypadł na czasy pierwszych Jagiellonów, przez pewien czas przedstawiciele tej dynastii obsadzali zresztą kilka tronów w Europie – oprócz Polski, również na Węgrzech, Litwie i w Czechach.

Oczywiście quiz wiedzy o Polsce wykracza poza wiadomości związane wyłącznie z jej historią. Warto jednak mieć świadomość, jak kształtowały się początki państwa, w którym żyjemy, i jakie były najbardziej przełomowe momenty kolejnych epok. Pozwala to kształtować perspektywę i spojrzeć na Polskę bardziej kompleksowo i z większą świadomością.