Quizy historyczne

Sprawdzian z historii klasa 8 – Wczoraj i dziś

Klasa ósma to już nie przelewki. Kończy się szkoła podstawowa, nauki jest coraz więcej, a w bliskiej perspektywie jest wybór odpowiedniego liceum. Egzamin dojrzałości też staje się bardziej realny, niż był jeszcze kilka lat wcześniej.

Powaga tematów realizowanych na zajęciach z poszczególnych przedmiotów, ich zakres i szczegółowość również się zwiększają. Dotyczy to między innymi historii. W ósmej klasie uczniowie mają do czynienia z historią II wojny światowej, co samo w sobie stanowi olbrzymi blok wiedzy. Na tym jednak nie koniec. Przyswajają informacje dotyczące rzeczywistości powojennej, współczesnych konfliktów, istoty funkcjonowania systemu komunistycznego w Polsce, okoliczności jego upadku, problemów świata w obecnej dobie.

To bardzo dużo materiału i najlepiej pracować nad nim systematycznie przez cały rok. Dzięki temu sprawdzian z historii klasa 8 – Wczoraj i dziś, podsumowujący wszystkie rozdziały podręcznika, będzie tylko formalnym potwierdzeniem opanowanej wiedzy i przyczynkiem do wyraźnej poprawy samopoczucia!