Quizy historyczne

Sprawdzian z historii klasa 5 – Wczoraj i dziś

Wczoraj i dziś to seria podręczników dla kolejnych klas szkoły podstawowej, obejmująca podstawę programową nauczania historii. Wraz z rozwojem i dorastaniem uczniów tematy są rozwijane i podejmowane z różnych perspektyw.

Na początku rozwija się głównie myślenie historyczne, czyli umiejętność szerokiego, nie tylko wycinkowego ujmowania wydarzeń, widzenia ich w perspektywie nie roku, a epoki czy stulecia, i rozumienia, że nie funkcjonują w próżni – czyli na przykład lekcje historii i języka polskiego wzajemnie się uzupełniają. Sprawdzian z historii klasa 5 – Wczoraj i dziś to dwanaście przekrojowych pytań odnoszących się do wszystkich rozdziałów podręcznika.

Może zatem służyć jako dobre podsumowanie po zakończeniu całorocznej nauki, sprawdzając, jak wiele zapamiętaliśmy, czy daty i informacje na dobre utrwaliły się w naszej głowie. Tym samym to dobra baza wyjściowa przed wejściem w kolejny rok i zapoznawanie się z kolejnymi, bardziej złożonymi i wymagającymi sporego zaangażowania tematami.