Quizy historyczne

Sprawdzian z historii klasa 7 – Wczoraj i dziś

Nauka historii w siódmej klasie szkoły podstawowej wymaga od uczniów sporego zaangażowania, obejmuje bowiem spory wycinek wydarzeń – od kongresu wiedeńskiego do lat międzywojnia po zakończeniu I wojny światowej. Podręcznik odnosi się zarówno do wydarzeń na arenie międzynarodowej i europejskiej, jak i polskiej.

Każdy rozdział podręcznika jest zatem wyzwaniem samym w sobie. W poprzednich latach uczniowie przyswajali sobie metodykę pracy z historią, jednak z każdym semestrem informacji przybywa i ich opanowywanie wymaga większego nakładu pracy. Dlatego dobrym pomysłem jest zrobienie sobie małego podsumowanie po zakończeniu nauki.

Sprawdzian z historii klasa 7 – Wczoraj i dziś to przekrojowe podejście do poszczególnych rozdziałów podręcznika, przeskakujące z tematu na temat i z epoki na epokę po to, by skontrolować, z jaką swobodą uczeń orientuje się w materiale. Jeśli sumienne pracował przez cały rok, niekoniecznie według zasady trzech Z (zakuć, zaliczyć, zapomnieć), powinien sobie bez trudu poradzić. Jeśli nie… zawsze jest jeszcze czas na powtórkę.