Quizy geograficzne

Quiz geograficzny sprawdzi stopień utrwalenia wiedzy

Każdy miał w szkole swoją piętę Achillesa – przedmiot, z którego mniej efektywnie i ze zdecydowanie mniejszą przyjemnością przyswajał wiedzę. Dla wielu uczniów takim przedmiotem była właśnie geografia.

Po latach jednak czasami uświadamiamy sobie, że geografia to nie tylko tabelki z zestawem danych dotyczących tego, ile węgla brunatnego wydobywa się w poszczególnych krajach. To ważny i interesujący element wiedzy o świecie jako całości. Ta świadomość pozwala nam odczarować geografię w umyśle i spojrzeć na nią z innej perspektywy, a nawet nabrać ochoty, by zmierzyć się z zaległościami w wiadomościach.

Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku osób, które dorastając odkryły w sobie pasję wycieczek. Bliższe i dalsze wyjazdy unaoczniają im praktyczny aspekt geografii i tego, co z nią związane – turystyki, zabytków, pomników przyrody, stolic i granic, właściwości środowiska naturalnego… To wszystko przydatne informacje. Rozwiązując quiz geograficzny można przetestować własną wiedzę i otworzyć się na polubienie geografii, nawet jeśli kiedyś w szkole wydawała się naszym młodym umysłom prawdziwym koszmarem.